Stel, u vraagt een lening voor werkkapitaal aan. Om uw aanvraag voor een bedrijfslening te ondersteunen, moet u een groot aantal documenten verzamelen: oprichtingsakte, bedrijfsplan, belastingaangiften, kredietscores, financiële gegevens en bankafschriften, om er maar een paar te noemen. Bankafschriften alleen schetsen een financieel beeld van uw bedrijf. Natuurlijk willen kredietverstrekkers een gezond beeld zien, zodat ze u financiering kunnen toevertrouwen. Wij zullen u meer informatie geven en vragen beantwoorden zoals: Hoe kun je lenen zonder bkr check? Hierdoor kunt u eenvoudiger een lening afsluiten, om zo doelen te bereiken. 

Je bankafschriften

Om te beginnen hebben kredietverstrekkers je zakelijke bankafschriften nodig om een paar dingen over je bedrijf te bevestigen. Ten eerste willen ze weten of de bankrekening wordt gebruikt door uw bedrijf met de officiële geregistreerde naam en / of “zaken doen als” naam op het bankafschrift. Ten tweede willen zij nagaan of de bankafschriften zijn afgegeven door een officiële bank waarvan de naam op het document moet staan. Ten slotte en als geheel willen zij nagaan of de bankafschriften volledig en in orde zijn, er geen bladzijden ontbreken en er niet mee geknoeid is.zo kun je een flitskrediet via spaarbuidel afsluiten, of op zoek naar andere manieren om je bedrijf te financieren. 

Na het controleren van de geldigheid van het document, richten de kredietverstrekkers zich nu op de meer delicate zaken op uw bankafschriften.

Uw inkomsten en uitgaven

Uw bankafschrift geeft weer hoeveel geld er van en naar uw bedrijfsrekening gaat. En uw gemiddelde dagsaldo is een indicator voor het al dan niet aanwezig zijn van voldoende fondsen op uw rekening op regelmatige basis.

Een hoog ADB is een positief teken voor kredietverstrekkers, maar er is geen ideale norm voor. Kredietverstrekkers zullen bijvoorbeeld niet al te streng zijn met uw ADB als het bedrag van uw lening klein is. Een groter leenbedrag vereist echter een hogere ADB en ten minste twee jaar bankafschriften.

Bestanddelen:

Er zijn uw deposito’s, dat zijn fondsen van uw klanten en klanten. Kredietverstrekkers kijken naar het aantal stortingen dat dagelijks op uw rekening wordt gedaan. Veelvuldige stortingen op uw bedrijfsrekening kunnen erop wijzen dat uw bedrijf het goed doet.

Dan zijn er de opnames. Net als bij de stortingen letten kredietverstrekkers op terugkerende opnames, wat kan betekenen dat u andere schulden aan het aflossen bent. Hoewel het hebben van andere leningen geen dealbreaker is, zouden kredietverstrekkers toch willen weten hoeveel u verschuldigd bent op die leningen.

2. Negatief krediet

Kredietverstrekkers kijken zorgvuldig naar onregelmatigheden of discrepanties op uw bankafschriften. De gebruikelijke verdachten zijn ongewoon grote stortingen, de rekening die al te vaak een negatief saldo vertoont, en niet voldoende saldo’s (NSF).

NSF’s zijn problematisch omdat ze u duur komen te staan. Een NSF-rekening is voor de kredietverstrekkers een teken dat uw cashflow mogelijk ontoereikend is om de terugbetalingen van uw lening te dekken en dat u uw fondsen niet goed hebt beheerd. Het is ook duur omdat elke keer dat een cheque wordt teruggestuurd wegens gebrek aan geld, de bank u NSF-kosten in rekening brengt. Dit is iets anders dan roodstandkosten die de bank in rekening brengt wanneer zij cheques van een rood staande betaalrekening accepteert.

Wat kun je doen?

Er wordt niet van u verwacht dat u met een vlekkeloos bankafschrift op de proppen komt. Kredietverstrekkers zullen uw bankrekeningen kritisch bekijken zoals ze ook naar het totaalbeeld van maanden of jaren aan bankafschriften zouden kijken.

Toch moeten uw bankafschriften zo foutloos mogelijk zijn: controleer stortingen en opnames en detecteer eventuele frauduleuze activiteiten en/of te hoge kosten. Bekijk ze regelmatig, zodat u een goed beeld krijgt van wat er op uw bankrekeningen gebeurt en van de financiële zaken die voor de geldschieters van belang zijn.

webmaster

Leave a Reply

Your email address will not be published.