Belgische kunststofverwerkers hebben de laatste Jaren volop ingezet om hun processen en producten te verduurzamen. Het resulteerde reeds in 2010 in een uitgebreid boekwerk, dat een overzicht gaf van de vele initiatieven, genomen door kunststof verwerkers.

Dit boekwerk was toen een aanzet tot het ontwikkelen van een objectieve evaluatiemethodiek. Een methodiek welke architecten toelaat om een duurzaam gebouw te ontwerpen. Immers, bouwmaterialen op zich zijn niet duurzaam. De wijze waarop ze gebruikt worden, hoe bouwmaterialen ingezet worden bepaalt de mate van duurzaamheid. Iedereen kent het voorbeeld van een duurzaam bouwmateriaal, dat via foutief gebruik bijdraagt tot onduurzaamheid. Denken we maar aan de vele bouwknopen (voorheen koude bruggen genoemd).

In hun streven om materiaal kringlopen te sluiten, steunen kunststofverwerkers eveneens de gedachte van 'Urban Mining'. De grondstoffen van morgen, worden nu reeds ingezet in de steden van vandaag. Steden bieden een rijkdom aan materialen. Indien we de kennis ontwikkelen hoe we deze grondstoffen opnieuw kunnen inzetten in onze producten van de toekomst, dan verworden steden opnieuw tot een bron van materialen. We doen zo aan 'Urban Mining'.

Vanuit die zienswijze groeide ook het besef dat evaluaties niet zozeer op gebouwniveau dan wel op stedelijk niveau dienden te gebeuren. Reeds in 2014 namen kunststof verwerkers de eerste initiatieven om deze route verder te verkennen. Daaruit zijn de 'Smart Cities' ontstaan.

SMART CITIES zijn immers een bron van gegevens. Bepaalde materialen bevinden zich in woning A, maar kunnen dienen in ons product van de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat we beide stromen met elkaar koppelen? SMART CITIES is een platform dat vandaag haar volle ontwikkeling kent. Indien u méér informatie hieromtrent wenst, dan kan u steeds met ons contact opnemen: construction@federplast.be

Heel graag tot dan!
het Federplast.be Team

 

 

Google+