• BVI - IBE: het Belgisch Verpakkings Instituut is het Belgische Infoccentrum ten dienste van Bedrijven om vragen omtrent wetgeving en normalisatie te beantwoorden. Als Sectorale Operator zijn ze eveneens aangesteld door het NBN (Belgisch Bureau voor Normalisatie) om verpakkingen op zowel Europees als Internationaal vlak op te volgen. Het BVI is ook gekend als opleidingscentrum. Het BVI organiseert zowel In-company trainingen bij bedrijven ter plaatse als seminaries in haar eigen lokalen. Ten slotte is het BVI ook een geaccrediteerd labo ISO 17025.

 

 

  • BECETEL: het Belgisch Centrum voor  Technologisch onderzoek voor Buizen en Koppelstukken, werd 60 jaar geleden opgericht samen met de Universiteit van Gent. BECETEL is eeen geaccrediteerd labo ISO 17025. Als labo voert het heel wat onderzoek en controle uit voor gecertficeerde organen zoals het BCCA, Copro, Certigaz,... BECETEL neemt als technisch expoert deel aan internationale normalisatie. Daarenboven is BECETEL ook Sectorale Operator voor het NBN.  
Google+