19
jan
2017

Deceuninck beloond voor de 22ste keer

Deceuninck zet in op duurzaamheid en behaalt ISO 14001-certificaat

In 1995 behaalde Deceuninck voor het eerst de ISO9001 norm voor kwaliteitsmanagement. Elk jaar legt Deceuninck nieuwe doelstellingen vast en worden er verbeteringsacties opgezet. Geleidelijk aan werden ook andere aspecten zoals veiligheid, preventie, duurzaamheid en milieu bij het gebeuren betrokken. Zo verbond het bedrijf zich aan het West-Vlaamse milieucharter en behaalde het in 2007 de ISO14001 norm rond milieumanagement. In 2010 volgde dan de ISO26000 norm rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op maandag 12 december werd het ISO9001 certificaat voor de 22ste keer aan Deceuninck toegekend. Het bedrijf kreeg dit certificaat uit handen van de Belgian Quality Association (BCQ).

Wim Clappaert, COO Deceuninck, benadrukte het belang van al deze inspanningen: “Eigenlijk komt kwaliteitsmanagement neer op het gebruiken van je gezond verstand, maar dan wel op een systematische manier. En dat is nodig in een grote organisatie met meer dan 600 medewerkers. Een mooi voorbeeld van deze gestructureerde aanpak is de PPQSP-methodiek. Dat betekent dat we, bij het oplossen van een probleem, het lanceren van een nieuw initiatief of het nemen van eender welke beslissing, achtereenvolgens rekening houden met People (veiligheid en welzijn van mensen), Planet (milieu en ecologische voetafdruk), Quality (kwaliteit van het eindresultaat), Service (ten dienste van de klant) en Profit (winst). M.a.w. vooraleer we winst willen maken met een bepaalde actie, moeten we er eerst 100% zeker van zijn dat deze actie de veiligheid niet in het gedrang brengt, dat er geen schade aan het milieu berokkend wordt, enzovoort. We maken er tot slot ook een punt van om al onze medewerkers in deze filosofie te betrekken, van het management tot in de productie.” Ook Dirk Simoens, directeur van het auditbureau BQA (Belgian Quality Association), was aanwezig om Deceuninck te feliciteren: “Deceuninck is het schoolvoorbeeld van een onderneming waar men niet enkel lippendienst bewijst aan de betrokken ISO-normen, maar deze ook daadwerkelijk tastbaar maakt op de werkvloer zelf. Je merkt hier ook dat werkelijk alle medewerkers, of het nu arbeiders, bedienden of managers zijn, doordrongen zijn van eenzelfde filosofie. Een bekende leuze in ons vak luidt 'Quality is everyone's business'. Deceuninck gaat volgens mij nog een stapje verder en zegt 'Sustainability is everyone's business'. Ik hoop dat dit succesverhaal de komende twintig jaar verder mag blijven groeien!”

Meer informatie over duurzaamheidscriteria via Deceuninck.

  

 

 

Google+