De wondere wereld van kunststof verpakkingen
Kunststof verpakkingen zijn goed voor je veiligheid, gezondheid, en het milieu, als je er slim mee omgaat. Er is geen enkel materiaal dat beter scoort op vlak van hygiëne en milieu. Er wordt ook volop ingezet om dit materiaal nog verder te laten doorstromen in een circulaire economie hetgeen enkel nog meer ten goede zal komen. Want het is te waardevol om gedumpt te worden!

Waarom überhaupt verpakkingen?
Een verpakking is het eerste contact tussen mens en product, zonder dat daarbij de bescherming (hygiëne) en bewaring van het product wordt aangetast. Verpakkingen geven ook waardevolle informatie aan de consument, en zijn ook tot een verkooptool verworden. Een merk wordt geïdentificeerd door zowel de vorm als de grafische opmaak van een verpakking. Hierdoor stijgen de technische eisen waaraan verpakkingen dienen te voldoen aanzienlijk.

Veiligheid, hygiëne staan bij kunststoffen op nummer 1! 
Kunststof verpakkingen beschermen voeding maar ook geneesmiddelen! Ze vormen een bescherming tegen verderf, bacteriën en water. Doorzichtige verpakkingen voorkomen dat de voeding aangeraakt en beschadigd wordt. Blisterverpakkingen zorgen dan weer voor een veilige oplossing. Denk maar aan medicijnen en kinderveiligheid.

Kunststof verpakkingen zijn onmisbaar voor de hygiëne in de moderne voedingsindustrie.

Voorkom verspilling, bescherm en bewaar voeding optimaal! 
Kunststof verpakkingen spelen een belangrijke rol in de bescherming (hygiëne) en bewaring van voeding. Ze zorgen ervoor dat de voeding langer meegaat waardoor minder bewaarmiddelen worden gebruikt, en er minder voeding wordt weggegooid.

Medische sector performant dankzij steriele en hygiënische apparatuur. 
De moderne verzorgingssector zou onmogelijk zijn zonder de vele medische kunststof producten die we zo vanzelfsprekend vinden:

  • bloedzakjes,katheters
  • een hartklep, knieprothese, kunstgebit, kunstlever
  • injectiespuiten, .slangen, buisjes, folies.

Het gebruikssucces is te danken aan de eigenschappen zoals  hygiëne en steriliteit. Kunststof verpakkingen lenen zich uitstekend voor deze medische toepassingen omwille van hun barrière-eigenschappen, licht gewicht, lage kost, duurzaamheid, doorzichtigheid en compatibiliteit met vele andere materialen.

Kunststof verpakkingen scoren wat betreft kostprijs en milieu-impact!
Dankzij hun geringe gewicht zijn kunststof verpakkingen kampioenen van de afvalpreventie.

Kunststof verpakkingen zijn zeer efficiënt (qua vorming) en doorgaans véél lichter dan hun alternatieven. Hierdoor worden grondstoffen en energie bespaard bij productie, transport en bewaring! Vergelijkende studies tonen aan dat kunststof verpakkingen of evenwaardig of beter scoren dan alternatieven. Zowel op kostprijs als op het vlak van milieu-impact.

Kunststoffen zetten in op een circulaire economie
Elk kunststof materiaal is recycleerbaar. De sector zet daarom in om het materiaal op een slimmere manier in te zetten in de waardenketen om beter gerecycleerd te kunnen worden. Kunststoffen zijn immers te waardevol om terecht te komen in de natuur. Deze boodschap wil de sector verder uitdragen.

Een flexibel en zeer breed inzetbaar materiaal
Door hun grote diversiteit in eigenschappen en verwerkingstechnieken kunnen kunststof verpakkingen als het ware op maat worden gemaakt van het product en van de verwachtingen van de consument. Kortom kunststof verpakkingsmaterialen bieden heel wat voordelen in verschillende sectoren.

Federplast.be telt een 60-tal leden fabrikanten van verpakkingsmaterialen waaronder

  • soepele verpakkingen - (filmen, folies, zakken, zakjes, tubes en darmen),
  • stijve verpakkingen - (flessen, vaten, emmers, kratten, pallets, dozen, potjes, trays)
  • en verpakkingsschuimen - (EPS, polyurethaan, polyethyleen- en polypropyleenschuim)

 

Comfort, innovatie... een onmisbaar deel van kunststofverpakkingen. 
Consumenten willen ook steeds meer mooie en duidelijke verpakkingen. Verpakkingen die makkelijk open en dicht gaan en ook hersluitbaar zijn. Jaarlijks vernieuwen bedrijven verpakkingen omwille van de continu veranderende behoeftes van de moderne consument. 

 

Google+