Het toenemende gebruik van kunststoffen in de land- en tuinbouw hebben ervoor gezorgd dat de gewassenteelt toeneemt ondanks de hogere kwaliteitseisen van de voeding en het milieu.

De “plasticultuur” (gebruik van kunststof in de agricultuur) van vandaag zorgt voor een grotere en vroegere oogst, minder gebruik van pesticiden en herbiciden, betere bescherming van onze voeding en een efficiënter grondwaterbeheer.

Allerlei folies in land- en tuinbouw, voor het inkuilen van voedergewassen, serrebouw en grondbedekking, laten toe een hoger rendement te behalen met minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen.

De land- en tuinbouw van vandaag kennen een zeer modern materiaal- en technologiegebruik. Een kort overzicht van enkele toepassingen:

  • Kweekbakjes en potjes
  • Dozen en kratten voor het transport van planten
  • Tanks voor het transport van vloeibare middelen
  • Verpakkingen van gewasbeschermingsproducten en meststoffen.
  • Onderdelen en accessoires van landbouwmachines en werktuigen
  • Onderdelen van irrigatiesystemen zoals de fittings en sproeikanalen
  • Afdekkingfolies voor de akkers, inkuilfolie, serrefolie
Google+