Federplast.be werkt voor haar leden/bedrijven rondom 4 expertisgebieden. Deze zjin:

 • innovaties
 • onderwijs & vorming
 • basisreglementering
 • business development

In elk van deze expertisegebieden zet Federplast.be de collectief gedetecteerde wensen van haar leden/bedrijven om in concrete actiepunten.

Federplast.be treedt verder op als katalysator om deze actiepunten zo snel mogelijk te laten verwezenlijken door de bestaande structuren/organisaties, dan wel via een cluster van organisaties.

Zo heeft Federplast.be de voorbije decennia voor haar leden/bedrijven haar steun verleend zodat o.a. volgende structuren werden opgericht:

Innovaties

 

Onderwijs & Vorming:

 • bezoeken van jongeren om hen kennis te laten maken met enerzijds het beroep van kunststof- en rubberverwerker en anderzijds de vele uitdagingen waarvoor onze sector staat

Basisreglementering:

 • KB inzake beperking van materiaalemissies in de woning
 • KB dat milieuboodschappen reglementeert

Business Development

 • Verpakkingen: FostPlus, Valipac,...
 • Bouw: Vinyl Belgium, Clean Site System,...
 • Automobiel: Febelauto, Recyctyre..
 • Batterijen: Bebat,...

Meer informatie over de recyclage van kunststoffen & rubber vindt u op www.werecycle.be

Voor meer informatie kunt u ons steeds mailen of bellen, we helpen u graag verder met al uw vragen.

Google+