Sectie buizen is het Belgisch overlegplatform voor producenten van drukloze afvoerbuizen, drukleidingen, waterretentiesystemen, toezichtsputten en alle toebehoren. Deze producenten verzamelen zich en kijken hoe ze door processen en producten te innoveren duurzame watersystemen kunnen vermarkten. De vergaderingen verlopen onder een strikte toepassing van de regels inzake mededinging!  

Europa geeft reeds sinds 2014 aan dat duurzaamheid enkel gehaald zal worden door te werken op energieverbruik, materiaalgebruik, waterverbruik en landgebruik.

 • we weten allemaal dat energieverbruik gekoppeld is aan het gebruik van brandstoffen in mobiliteit (van goederen, diensten en personen) enerzijds, en de opwekking van schone energiedragers (voor industriële productie processen en de verwarming van gebouwen) anderzijds.

 • materiaalgebruik betekent dat we met z'n allen méér zullen moeten doen met minder! Dit kan door de performantie van systemen op te drijven. Immers in een periode waar er steeds meer vraag is naar waterbeheersing, zal het gebruik van watersystemen enkel toenemen.  

 • Dat water wordt steeds meer een volatiele grondstof. Grote waterhoeveelheden worden steeds vaker afgewisseld met grotere droogtes. Het gemiddelde ervan blijft ongeveer normaal, maar de volatiliteit ervan zorgt voor een toenemend aantal problemen inzake waterbeheersing. Het beperken van het waterverbruik is dan ook geen sinecure. Ook al wordt de sectie buizen indirect betrokken bij het terugdringen van het energiegebruik (via processen) en het materiaalgebruik (via innovatie productoplossingen), toch is het vooral dit laatste thema dat hen het meest bezig houdt en ook de grootste opportuniteiten biedt. 


De sectie buizen beschikt vandaag over twee werkgroepen:

 • werkgroep communicatie: welke de samenleving steeds beter wenst te informeren omtrent nieuwigheden.
 • werkgroep normalisatie/certificatie: voorgezeten door dhr Marc Emonts van Kabelwerk Eupen welke werkt rond de volgende thema's:
  • het recycleren van kunststof buizen: 
  • de milieu-impact van kunststof buizen: 
  • de kwaliteit van kunststof buizen:

 

Bent u een lidbedrijf van Agoria en/of essenscia, en denkt u hierin een bijdrage te kunnen leveren, dan mag u altijd contact met ons opnemen: construction@federplast.be

Google+